035.339.8610

QBVT làm phóng sự về
Ngũ Cốc Thương Nhà Quê

Ngũ Cốc Thương Nhà Quê

3 YES

3 NO

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NGŨ CỐC THƯƠNG NHÀ QUÊ

Vườn đậu canh tác thuận tự nhiên- Thương Nhà Quê

Vườn đậu canh tác thuận tự nhiên

Thu hoạch đậu canh tác thuận tự nhiên - Thương Nhà Quê

Thu hoạch đậu tại vườn đậu Thương Nhà Quê

Các hạt đậu được làm rửa sạch, phơi khô trước khi rang 1- Thương nhà quê

Ngâm ủ nẩy mầm loại bỏ độc tố từ võ hạt

Ngũ cốc rang bếp củi bằng chảo gang - Thương Nhà Quê

Rang ngũ cốc trên chảo gang bếp củi và hạ thổ

Ngũ cốc Thương Nhà Quê sản xuất thủ công theo đông y - ngũ hành

Đong hàm lượng từng dòng ngũ cốc

Xay bột bằng máy xay ngũ cốc siêu mịn - Thương Nhà Quê

Xay bột bằng máy xay ngũ cốc siêu mịn

sản phẩm ngũ cốc của Thương Nhà Quê

Đóng gói theo từng dòng ngũ cốc

Ngũ cốc Thương Nhà Quê tại Bếp Nhà Uyên - Thương nhà quê

Phân phối sỉ và lẽ đến tay khách hàng

KIẾN THỨC "ĐỜI SỐNG ORGANIC"

TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG