3 cuốn sách dần đường cho tôi 2020

Bởi Thương Nhà Quê

3 cuốn sách dẫn đường tôi năm 2020. Mình không phải là tín đồ của sách. Mình chỉ mới có thói quen đọc sách 2 năm nay. Nhưng sách đúng là người thầy khi mình cần đến. Nếu chúng ta biết lắng nghe cảm xúc bên trong mình. Chúng ta sẽ cảm nhận được một…