Nghĩ về ngày mình c.h.ế.t

Bởi

Nghĩ về ngày mình c.h.ế.t Trong những ngày dịch dã thế này. Thấy mình lại có động lực để viết về điều mình muốn khi mình ra đi. Mình cũng có một phần lo sợ,…