Nghĩ về ngày mình c.h.ế.t

Bởi thuongnhaque.qb@gmail.com

Nghĩ về ngày mình c.h.ế.t Trong những ngày dịch dã thế này. Thấy mình lại có động lực để viết về điều mình muốn khi mình ra đi. Mình cũng có một phần lo sợ, kiểu nói đến thì xui. Nhưng mình viết ra như một nguyện vọng. Mà cũng hơi ớn. Nên mình sẽ…

Bài toán tự sản xuất hay thuê đơn vị thứ 3?

Bởi Thương Nhà Quê

Bài toán tự sản xuất hay thuê đơn vị thứ 3? Hoặc là bạn, hoặc bạn để ý sẽ thấy hiện nay giới trẻ đang có xu hướng kinh doanh online. Hoặc là bán hàng online phụ thêm và vẫn tiếp tục đi làm. Hoặc là nghỉ hẳn công việc đi làm và tập trung…