035.339.8610

Category Archives: Trà Ngũ Cốc Bổ Ngũ Tạng

Tác Dụng Trà Ngũ Cốc Bổ Ngũ Tạng

Trà Ngũ Cốc rang bếp củi - Thương Nhà Quê

TÁC DỤNG TRÀ NGŨ CỐC BỔ NGŨ TẠNG Theo phương Đông cổ đại, Vũ trụ bao la tồn tại theo quy luật vận hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Con người lại là vũ trụ thu nhỏ. Nên trong cơ thể con người tương ứng với mỗi Hành của vũ trụ là một Tạng – […]

TÁC DỤNG CỦA NGŨ CỐC 5 LOẠI ĐẬU BỔ NGŨ TẠNG

Trà Ngũ Cốc 5 Loại Đậu Bổ Ngũ Tạng

Trà Ngũ Cốc 5 Loại Đậu Bổ Ngũ Tạng Theo phương Đông cổ đại, Vũ trụ bao la tồn tại theo quy luật vận là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Con người lại là vũ trụ thu nhỏ. Vì vậy nên trong cơ thể con người tương ứng với mỗi hành của vũ trụ là […]