Mật Ong rừng Lào

Mật Ong rừng Lào, Mật Ong được người dân bản lên rừng lấy về, Thương nhà quê mua từ dân bản và chuyển về Việt Nam. Mật ong hoàn toàn nguyên chất và tự nhiên.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.