Bột Mè Đen Rang Mộc

1. Giữ cho da đẹp và tóc lâu bạc
2. Giảm đầy chướng bụng
3. Giảm sản phụ thiếu sữa.
4. Giảm viêm mũi mạn tính
5. Giảm chân tay đau buốt hơi thũng
6. Giảm táo bón

Chia sẻ: